HÉT ÉVSZÁZAD PAPÍRTITKAI

Magyar Papír- és Vízjeltörténeti Kiállítás
az Országos Széchényi Könyvtárban

 

A magyar papírhasználat 700 éves évfordulója alkalmából a Magyar Papír- és Vízjeltörténeti Társaság (MAPAVIT) Hét évszázad papírtitkai címmel kiállítást rendez az Országos Széchényi Könyvtárban 2010. április 9-től július 17-ig, amelyen a magyar papír- és vízjeltörténet három nagy korszakának különleges, ritka papír-, tárgyi és vízjel emlékei kerülnek bemutatásra.

Merített papír-bála


Hétszáz éve használunk Magyarországon papírt. Az első papíroklevelet 1310-ben Gentilis bíboros pápai követ írta Pozsonyban Benedek erdélyi püspöknek, amelyben felszólította, hogy Kán László erdélyi vajdától szerezze vissza a Szent Koronát I. Károly (Károly Róbert) koronázásához. Gentilis papírra írt levele elérte célját, és Károly Róbert legitim magyar király lett. Károly Róbert kiváló itáliai kapcsolatai révén a papírkereskedelem hamarosan megindult, és a század végére már általánossá vált a papír használata a hiteleshelyeknél és a vármegyéknél.


Az első kétszáz évben külföldi papírt használtunk, azok közül is a legjobbakat, itáliai, francia, svájci, osztrák papírmalmokban merített vízjeles papírokat.
A XVI. század elején megindult az önálló magyar papírkészítés is, amely immár 500 éves múltra tekint vissza. Ezalatt mintegy 200 magyar papírmalom működött, és jelenleg százezer törzsvízjelet tartunk számon. A magyar vízjelmotívumok száma eléri az ezret. Vízjelkincsünk számos különleges vallási, világi, növényi, állati motívumból épül fel.

XVI. századi papírmalmok - áttekintés


A kézműves papíripar mellett 1827-ben megjelent a gyáripar is, és a harmadik nagy korszakban a két technika egymás mellett működött. Trianonig 104 magyar papírgyár látta el az országot papírral.
Kétszáz éves a magyar vízjelkutatás. Kemény József első ízben foglalta katalógusba 1845-ben az összegyűjtött magyar és európai vízjeleket. Az első magyar nyomtatott vízjelkatalógus 1908-ban látott napvilágot, Szőnyi Ignác László munkájának eredményeként.
A Budavári Palotában a kiállítás már az impozáns előcsarnokban elkezdődik. Itt legkiválóbb hazai papír- és könyvművészeink különleges, erre az alkalomra készült és összeállított képzőművészeti tárlata fogadja a látogatókat. Papírszobrok, papírobjektek, művészkönyvek, grafikák és metszetek.

M. Sarlós Erzsébet papírszobrai

László Bandy: Dobozkönyv


A kiállítótermek előterében Internet prezentáció és látványműhelyek sora vezeti be - sok meglepetéssel - a papírmerítés-vízjelkészítés-papírrestaurálás-könyvkötés-nyomtatás régi, új és legújabb technikai titkaiba a nézőket. A merészebbek saját papírt is meríthetnek. A papírrégiségek világát múlt századi régiségbolt - kizárólag ebből az alkalomból összeválogatott - látványelemei idézik fel. Az érdeklődő gyermekekre különleges múzeumpedagógiai foglalkozások várnak. A történelmi magyar papírmalmok és papírgyárak három kiállítóteremben elevenednek meg korabeli fényképek, képes levelezőlapok, térképek, modellek, akvarellek, átvilágított vízjelek, rekonstruált vízjelrajzok, vízjelsziták, vízjelhengerek és eredeti vízjeles papírok segítségével. A tárlókban a különböző korokra jellemző, sokféle papíremlék jelenik meg, köztük a magyar reprográfia szinte minden ágának a legszebb termékei, különleges tipográfiával készült kisnyomtatványok, díszes folyóiratok, könyvek, füzetek, plakátok, eredeti vízjeles kéziratok, híres emberek vízjeles papírjai és saját vízjelei. A nagyméretű kivetítőkön színes, mozgó, 3D papírmalom modelleken lehet tanulmányozni az egykori vízikerekes magyar papírmalmok szerkezetét, helyiségeit, berendezési tárgyait és működését. Videofilmek mutatják be a hagyományos papírmerítés munkaműveleteit, a síkszitás papírgépek, a legmodernebb nyomtatók működését és a XXI. századi papírokat. A tárlók oldalára a gyengénlátók részére kitapintható vízjelmotívumok készülnek Braille szöveg feliratokkal. Az átvilágító falakon olyan különleges papírok kerültek elhelyezésre, amelyeknek vízjelében többek között Mona Lisa, Briquet, Rentz, Mátyás király, I. Ferenc József, József Attila portréja, az Országház, a Halászbástya a diósgyőri várrom és koronás magyar címer is látható.
A Digitális Irodalmi Akadémia tagjai közül Juhász Ferenc és Csukás István vízjeles papíron mondja el Üzenetét a XXI. század emberének.
A kiállításon nemcsak a papír múltja, hanem jelene is bemutatásra kerül, a papírgyártás, papírhasználat, környezetvédelem témakörében.

XXI. századi papírbolt

A Hét évszázad papírtitkai címen meghirdetett gyermekrajz pályázat legszebb és legötletesebb alkotásai is kiállításra kerülnek. Többek között óvodások és kisiskolások által merített papírra készített rajzok, tizenkilencféle papírból készült montázs vagy a legújabb digitális rajztáblával készített és a papír sokrétű felhasználási lehetőségét szimbolizáló alkotás.
Hétszáz éves magyar papírmúltunk tiszteletére 2010. május 3-5. között Nemzetközi Papír- és Vízjeltörténeti Kongresszus is megrendezésre kerül az OSZK-ban. Néhány gondolat a tervezett témakörökből: 700 év vízjelei Magyarországon és Európában, magyar papírmalmok és papírgyárak, XXI. századi vízjelkutatás, XXI. századi vízjelek a világban és Európában, európai vízjelkutatási projektek, magyar vízjelkutatás, vízjelkészítés, vízjelgyártás, a levéltárak és könyvtárak szerepe a modern vízjelkutatásban, a vízjel szerepe és jelentősége napjainkban, a világháló és a vízjel, különleges vízjelek, speciális vízjelfelhasználás, vízjel megjelenítési módszerek, vízjeldigitalizálás, vízjel adatbázisok a világban, európai papír- és vízjel adatbankok, digitális magyar vízjel adatbank, európai és magyar papírmalom történet, középkori vízjeles papírok anyagvizsgálata, a restaurált papír vízjele, a papírrestaurálás XXI. századi problémái, 700 év papírkészítése és papírgyártása, papírkereskedelem tegnap és ma.
A MAPAVIT vízjeles papírok, emlékérem-sorozat, záróbélyeg-sor és blokk kiadásával teszi emlékezetessé a 700 éves évfordulót.
A kiállítás megvalósításában több mint negyven hazai intézmény, cég és számos magánszemély vett részt.

Pelbárt Jenő
kurátor

  Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek  Technikai tudnivalók  (2010/04)